“Biyoloji, canlı sistemlerin temel bilimi olup, canlılarla ilgili araştırmalar yapar. Canlıların gelişimi, evrimi, kalıtımı, fizyolojisi, ekolojisi, korunması, tanı ve sınıflandırılması, davranışlarını ve bu özelliklere etki eden faktörlerin neden ve sonuç ilişkilerini araştırır ve tanımlar.”

Biyoloji Bölümü 1933 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü (YZE) bünyesinde, FKB eğitimi yapan Zooloji ve Botanik kürsüleri olarak kurulmuş ve 1948-49 öğrenim yılında, Tabiiye dalı olarak üçlü lisans eğitimi yaptırmak amacı ile Fen Fakültesine nakledilmiş ve aynı yıl Botanik (Kurucuları: Prof. Dr. Krause, Dr. Hikmet Ahmet Birand, Dr. Salahattin Fehmi Kuntay), Zooloji (Kurucuları: Prof. Dr. Wolterek, Dr. Mithat Ali Tolunay) ve Jeoloji Enstitüleri kurulmuştur. Tabiiye eğitimi üçlü lisans dalında 1965 yılına kadar sürmüş, 1968 yılında ikili bilim lisansı olarak değiştirilmiştir. 1983 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu ile Botanik ve Zooloji Kürsüleri birleştirilerek Biyoloji Bölümü kurulmuştur. Günümüzde ise Bölümümüzde toplam 20 Profesör, 11 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 23 Araştırma Görevlisi, 1 Biyolog ve 2 Uzman görev yapmaktadır. Ayrıca, Lisans Programında eğitim ve öğretim veren Biyoloji Bölümü’nde mezun olacak biyologlar için, ilk üç yılın sonunda Botanik, Ekoloji ve Çevre Biyolojisi, Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji, Zooloji olmak üzere 4 farklı dalda branşlaşma sağlanmaktadır. Ayrıca, Biyoteknoloji ikili lisans programı 2011-2012 akademik yılından buyana  eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Biyoloji Bölümü, 2012-2013 akademik yılında, 12’si yabancı uyruklu olmak üzere, I. eğitim programında 493, II. eğitim programında ise 339 kayıtılı öğrencisiyle lisans programını sürdürmektedir. Ayrıca, Tezsiz Yüksek Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını içeren toplam 331 öğrenci ile de Lisansüstü eğitim verilmektedir.

Bölümde dersler; Hikmet Birand Anfisi (HBA), Botanik Dersanesi (BD), Mehmet Ali Tolunay Anfisi (Zooloji Anfisi, ZA), Sistematik Dersanesi 1 (SD1) ve Sistematik Dersanesi 2 (SD2) olmak üzere toplam beş dersanede yürütülmektedir. Ayrıca ders uygulamaları D Blok Laboratuvarı (DBL), Botanik Labortuvarı (BL), Zooloji Laboratuvarı (ZL) ve Sistematik Laboratuvarı olmak üzere dört ayrı öğrenci laboratuvarında yapılmaktadır.

Bölümde Botanik, Ekoloji ve Çevre Biyolojisi, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji ve Zooloji Anabilim Dallarında olmak üzere yedi farklı Anabilim dalında temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmaktadır. Tüm bu akademik çalışmalar, bölümümüzde mevcut olan Bitki ve Hayvan Fizyolojisi Araştırma Laboratuvarı, Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı, Elektron Mikroskobu Preparasyon Laboratuvarı, Mikroteknik Araştırma Laboratuvarı, Ultramikrotom Laboratuvarı, Elektroforez Laboratuvarı, Hayvan Yetiştirme Laboratuvarları, Bakteriyoloji Araştırma Laboratuvarı, Biyoteknoloji Laboratuvarı, Prokaryot Genetiği Laboratuvarı, Mikrobiyal Genetik Laboratuvarı, Biyokimya Araştırma Laboratuvarı, Kromatografi Araştırma Laboratuvarı, Histoloji Araştırma Laboratuvarı, Mikroskoptan Resim Çekme ve Çizme Laboratuvarları, Bitki ve Hayvan Ekolojisi Laboratuvarları, Tohumlu Bitkiler Laboratuvarı, Algoloji Laboratuvarı, Hayvan Kolleksiyonu, Herbaryum, Elektron Mikroskop Laboratuvarı ve Fotoğraf baskı odasında yürütülmektedir.

BİYOLOGLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

Biyoloji, canlı sistemlerin temel bilimidir. Biyologlar ise; canlılarla ilgili araştırma, (deney, gözlem, kolleksiyon, istatistik, koruma, kontrol, inceleme, test, tanı ve değerlendirme) yapar. Canlıların gelişimi, evrimi, kalıtımı, fizyolojisi, ekolojisi, korunması, tanı ve sınıflandırılması, davranışlarını ve özelliklere etki eden faktörlerin neden ve sonuç ilişkilerini araştırır, tanımlar. Aynı zamanda Biyolog, Biyoloji ya da Biyolojinin özelleşmiş alt dallarında laboratuvar ve arazi çalışmaları yapar. Bu çalışmalarla ilgili yetki ve sorumlulukları taşır. Çalışmalarını yaparken çeşitli biyolojik, matematiksel, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle, uygun araç ve gereçlerden yararlanır. Çalışma sonuçları çevre, sağlık, üretim, eğitim, teknoloji ve ekonomi gibi alanlarda uygulanır. Biyologlar, çevre, eğitim, tarım, orman, tıp, sağlık ve ekonomi gibi hayati konularda ülkemizde önemli sorumluluklar yüklenerek hizmet vermektedirler. Özellikle 20. yüzyılın bir Moleküler Biyoloji ve Genetik çağı olduğu düşünüldüğünde, bu alanlarda yürütülecek olan araştırma çalışmalarında Biyologlara oldukça fazla görev düşmektedir.

Bu bağlamda, Biyoloji Bölümü mezunları, ilaç ve kozmetik ürünlerininin üretiminin yapıldığı özel şirketlere ait laboratuvarlar, İlaç firmaları, kimyasal madde ve cihaz pazarlayan özel firmalar, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu hazırlamak üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda (Hayvanat Bahçeleri, Belediyelere bağlı Park ve Bahçe Müdürlükleri, İller Bankası, Şap Enstitüsü, Atom Enerjisi Kurumu) araştırma, geliştirme ve kalite kontrol ünitelerinde görev yapabilmektedirler. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastaneleri ve özel hastanelerin Mikrobiyoloji, Biyokimya, Hematoloji, Endokrinoloji ile Moleküler Tanı ve Genetik gibi çeşitli amaçlarla hizmet veren Klinik Laboratuvarlarında görev almaktadırlar. Yine Sağlık Bakanlığı’nın açtığı “Embriyoloji Sertifika Programlarına” katılarak, özel tüp bebek laboratuvarlarında (IVF) çalışabilmektedirler.

Biyologlar, üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamak üzere Araştırma Görevlisi kadrolarından başlayarak akademik hayata atılabilmektedirler. Bunların yanısıra, biyologlar, ülkemizin çok zengin olan flora ve faunası’nı ortaya çıkarmak üzere yapılan botanik, hidrobiyoloji, mikrobiyoloji ve zooloji branşlarını kapsayan ekolojik araştırma projelerinde, genetik ve biyoteknoloji alanlarında yürütülen özel araştırma ve geliştirme projelerinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini bursiyer olarak tamamlayarak, bu alanlarda yetişmiş birer Yüksek Biyolog olarak bilim dünyasına katkıda bulunabilmektedirler.

BÖLÜM SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ.