Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı

Dögol Caddesi 06100 Tandoğan / Ankara / Türkiye

İrtibat Telefonu: +90 (312) 212 67 23 (den 28 kadar)

Elektronik posta adresi: fenetkinlik@ankara.edu.tr