Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı
Dögol Caddesi 06100
Tandoğan / Ankara / Türkiye

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Tanıtım Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Özlem YILDIRIM

İrtibat Telefonu: +90 (312) 212 67 20
Elektronik posta adresi: fentanitim@ankara.edu.tr