Tarihçe

Bölüm, 1985 yılında Prof. Dr. Yalçın TUNCER öncülüğünde kurulmuştur. Eğitime önce lisansüstü düzeyde başlanmış; 1990 yılından itibaren ise lisans eğitimine de geçilmiştir. İstatistik bilimi, rasgelelik içeren olay ve süreçler hakkında modeller kurmada, bu modellerin geçerliliğini sınamada ve bu modellerden sonuç çıkarmada gerekli bilgi ve yöntemleri sağlamaktadır. Bölüm Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri, İstatistik Teorisi, Uygulamalı İstatistik, Yöneylem Araştırması, Risk Analizi ve İstatistiki Bilgi Sistemleri olmak üzere 6 adet Anabilim Dalından oluşmaktadır. Lisans ve lisansüstü düzeyindeki eğitim, toplam 4 profesör; 4 doçent; 6 yardımcı doçent; 2 öğretim görevlisi, 10 araştırma görevlisi ve 2 uzman ile sürdürülmektedir.


Misyon

Evrensel bir bakış açısıyla soran, sorgulayan, kendini sürekli geliştiren, özgür ve analitik düşünebilen, önyargılardan uzak, edindiği bilgi ve beceriyi her alanda toplum yararına etkin biçimde kullanabilen, ülke geleceğinin planlanması ve belirlenmesinde önemli görevlerde bulunabilecek istatistikçiler yetiştirmek.


Vizyon

Üniversitemiz ve Fakültemizin vizyonuna paralel olarak bölüm vizyonumuz; verilen çağdaş eğitim öğretimin yanı sıra, ulusal ve uluslararası alanda yapacağı nitelikli bilimsel çalışma, araştırma ve etkinlikler ile dünyanın tanınan saygın bölümlerinden biri olmaktır.


Kısa Bilgi

Bölüme, her yıl yaklaşık olarak, normal öğretim için 60, II. öğretim için ise 60 öğrenci kabul edilmektedir. Ayrıca her yıl belirlenen kontenjanlara göre de Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, Sosyoloji, Psikoloji, Arkeoloji, Coğrafya, İktisat ve İşletme bölümlerinden yandal veya çift anadal eğitimi almak isteyen öğrenciler Bölüm tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kabul edilmektedir. Bölüm zorunlu ve seçmeli derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler “İstatistikçi” ünvanını alarak lisans eğitimini tamamlarlar. Zorunlu olmamakla birlikte öğrenci eğitimi sırasında staj yapmak isterse, özel kuruluşlar veya kamu kuruluşlarında staj yapabilir.


İstatistikçilerin Çalışma Alanları

İstatistikçi birçok kamu kurumu ve özel kuruluşta; planlama safhasında öngörülerin yapılmasında; üretim safhasında kalite ve süreç denetiminde; kamuoyu ile ilgili nüfus, sağlık, sosyal veya ekonomik herhangi bir araştırmanın yapılmasında görev yapmaktadır. Çalışma alanı konusunda da bilgi sahibi olan istatistikçi bu kuruluşlar için aranan elemandır. Bölümden mezun olan öğrenciler özel sektörün karar alma ve araştırma alanlarında, kamu sektörünün ise Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye, Sağlık, Milli Savunma, Adalet, Bayındırlık ve İskan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Milli Eğitim, Tarım Orman ve Köy İşleri ve Turizm gibi bakanlıklarda, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Genel Kurmay Başkanlığına bağlı kuvvet komutanlıklarında, Sosyal Güvenlik Kurumunda, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, ÖSYM, PTT Genel Müdürlüğü, Sayıştay, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Merkez Bankası, TCDD, TEAŞ, TEDAŞ, THY, TRT gibi kurumlarında; Belediyelerde; İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında; Aselsanda; Turizm, Sigortacılık, Reklamcılık, Bankacılık ve Finans, Bilgisayar Yazılım Şirketlerinde, Bilgi İşlem Merkezlerinde, Araştırma Şirketlerinde, Spor Kulüplerinde, Gazetelerde, Televizyon Kanallarında ve daha birçok alanda hizmet üreten sektörlerde iş bulma olanaklarına sahiptir.

BÖLÜM SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ.