1943 Yılında “Genel Kimya Enstitüsü” adı altında kurulmuş olan bölümümüzde öğretim ve araştırmalar, yabancı öğretim üyelerinin öncülüğünde gelişmiş ve bölümümüz kendisinden sonra kurulan ODTÜ, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Kimya bölümlerinin kuruluş ve gelişmesinde Öğretim Üyesi kaynağı olmuştur.

Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya Fizikokimya ve Biyokimya Anabilim Dallarından oluşan Kimya Bölümü Fakültenin en fazla sayıda öğretim üyesine sahip bölümüdür. Kimya Bölümü araştırma ve teknoloji odaklı, toplumsal gereksinimlere dönük çalışmalara destek veren bir anlayışı benimseyerek, ulusal ve uluslararası alanda eğitim ve araştırma yönünden tanınır ve ayırt edilir bir eğitim kurumu olarak kimya endüstrisi ve ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan alt yapısı güçlü, çağdaş, yenilikçi, üstün işgücüne sahip ve bilimsel yaklaşımın üstün niteliklerini özümsemiş kimyagerler yetiştirmektedir.

Bölümümüz, donanımlı öğretim üyesi kadrosu, modern araştırma laboratuvarları göz önüne alındığında, Türkiye’nin ilk kimya bölümlerinden olmasının da katkısıyla; ülkemizin ve Üniversitemizin en önde gelen araştırma ve eğitim merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Ankara Üniversite’nin gelişmiş sosyal, medikal ve spor olanaklarının yanı sıra, Fen Fakültesi; (1600 kişiye kadar hizmet verebilen) modern yemekhaneleri, kafeteryaları, tenis ve futbol sahaları, olimpik yüzme havuzu, modern bahçeleri ve geniş yeşil alan olanakları ile öğrencilerin üst düzeyde performans gösterebilmeleri için ideal bir ortam sunmaktır.


Kimya Bölümü’nde Eğitim

Kimya; maddenin ve enerjinin her türlü etkileşim, değişim ve dönüşümünü, çağdaş bilimsel metotlar kullanarak inceleyen bir bilim dalıdır. Kimya lisans programlarında yer alan konu içerikleri, bu disiplinin ana başlıklarını bir uçtan diğer uca taramaktadır. Kimya bölümümüze her yıl yaklaşık 80 öğrenci alınmaktadır ve Kimya Bölümü mezunlarına “Kimyager” unvanı verilmektedir. Kimya Bölümü Lisans eğitim müfredatında; kuramsal, uygulama ve laboratuvar ağırlıklı zorunlu derslerin yanı sıra teknoloji ve bilimsel araştırma yöntemlerini kapsayan seçimli derslere de yer verilmektedir. Ayrıca, lisans eğitiminin tamamlanabilmesi için öğrencilerin, kimya alanında faaliyet gösteren bir kamu veya özel kuruluşta iki ay süre ile staj da yapması gerekmektedir. Böylelikle, öğrencilere kimyanın farklı alanlarında uzmanlaşma olanağı verilerek, olası sorunları kavrama ve kesin olarak çözebilme yeteneklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz 92 adet Temel Kimya dersini dünya standartlarındaki bir program yardımı ile alabilmektedir. Bölümde, günümüz bilimsel ve teknolojik düzeyinde; mevcut çalışma ortamı, madde, malzeme ve cihazlar ile yüksek lisans ve doktora eğitimi de yapılmaktadır.

ÖSYS-2015 sınavı için bölüm kontenjanlarımız belirlenmiş olup, 2015-2016 öğretim yılından itibaren, kimya eğitimi ingilizce olarak da verilmeye başlanmıştır. Kimya lisans programımız; bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile uyum sağlamak, öğrencilere yeterli bir temel kimya eğitimi vermenin yanı sıra, belli bir alanda uzmanlaşmaya yönlendirmek için profesyonel bir anlayışla hazırlanmış ve sürekli güncellenen bir müfredata sahiptir.


Kimyagerlerin Çalışma Alanları

Maddelerin yapılarının aydınlatılması ve yeni maddeler üretilerek insanlığın hizmetine sunulması görevlerini üstlenmiş olan kimyagerler; ilaçtan sentetik elyafa, gübreden çeliğe ve şekerden porselene kadar çok sayıda tüketim maddesinin laboratuvarda ilk sentezini yapmışlardır.

Kimyagerler, kimya endüstrisinde; kamu ya da özel sektöre ait ilaç, enerji, cam, sabun, yağ, deterjan, konserve, içki, gıda ve demir-çelik vb. fabrikalarda; araştırma geliştirme veya kalite kontrolde görev alabilecekleri gibi, bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuvarlarında da çalışabilmektedir. Eğitim sertifikası alan kimyagerler ise kimya öğretmenliği yapabilmektedir.

Bölümümüzde, eğitim ve bilimsel araştırma iç içedir. Bu kapsamda, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Sanayi Bakanlığı, NATO vb. kuruluşların desteği ile yeni maddelerin sentezleri; yapılarının aydınlatılması ve teknolojik kullanım alanları araştırılmaktadır.

Bölümümüzün başlıca araştırma konuları; nanoteknoloji, doku mühendisliği, kök hücre, organometalik kimya, organik sentez, asimetrik organik sentez, organik elektrokimya, elektroanalitik kimya, koordinasyon kimyası, Schiff bazları ve bunların kompleksleri, enzim immobilizasyonu, biyosensörler, reaksiyon kinetiği ve susuz ortam termodinamiği, çevre kimyası, elektrokimya, korozyon, sentetik elyaf kimyası, elektropolimerizasyon, enzim kinetiği, yüzey kimyası ve adsorpsiyon, yüksek teknoloji seramikleri ve yakıt kimyası olarak sıralanabilir.


Araştırma/Hizmetler

Fakülte kampüsünde, bir adet Merkez Kütüphane yer almaktadır. Bunun yanı sıra, Ankara’da bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Dokümantasyon Merkezi (TÜRDOK) ve Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Dokümantasyon Merkezi’nden yararlanılarak çok kapsamlı kütüphane hizmeti sunulabilmektedir.

Kampüste bulunan üniversite Bilgi İşlem Merkezi veya bölümlerdeki mikrobilgisayarlardan yararlanılarak, araştırmalar için gerekli bilgisayar desteği sağlanabilmektedir. Cam, elektronik, mekanik ve marangoz atölyeleri de gerekli destek hizmetlerini anında verebilmektedir.

BÖLÜM SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ.