1943 yılında Matematik Enstitüsü adıyla  kurulan Bölüm, 1952 yılında Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde bulunan Fen Fakültesindeki bugünkü yerini almış; hızla büyüyerek daha sonra açılan çoğu yeni üniversitenin gelişimine de büyük katkıda bulunmuştur. Bölümde 1982 Yılına dek birli ve ikili bilim lisansları ile birli ve ikili öğretmenlik lisansları eğitimi yapılmış, 1982’den sonra ise; Cebir ve Sayılar Teorisi, Fonksiyonel Analiz, Reel ve Kompleks Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik, Topoloji ve Uygulamalı Matematik olmak üzere altı Ana bilim Dalından oluşan Bölümde “Matematik Eğitimi Lisansı” altında birli lisans eğitimi sürdürülmüştür. Bölümüz, 2002 yılından itibaren, Ankara Üniversitesinin de dahil olduğu Avrupa Birliği Socrates/Erasmus Programına uyum çerçevesinde program değişikliğine gitmiştir. Öğretim Üyesi bakımından Türkiye Üniversiteleri içinde en geniş kadroya sahip bölümlerden biri olması avantajı ile, Bölümümüz, zorunlu dersler yanısıra sunduğu geniş seçmeli ders spektrumu ile, öğrencilerimizin Uygulamalı Matematik, Analiz ve Cebir/Geometri seçeneklerinde uzmanlaşmalarına olanak sağlamaktadır.

Bölümümüzde Türkçe öğretimin yanısıra,  2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren, 15 Türk ve 15 yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı ile %100 İngilizce öğretim yapılmaya başlanacaktır.

BÖLÜM TANITIM KİTAPÇIĞI


Amacımız:

ÖA-1 Yeterli bilgi birikimine ve problem çözme yeteneğine sahip,
ÖA-2 Analitik düşünme yöntemini kullanıp analiz yapabilen,
ÖA-3 Kuvvetli bir teori temeline dayalı olarak uygulamaya dönük bilgilerle donanmış,
ÖA-4 Modern teknolojinin sunduğu imkanları etkinlikle kullanan,
ÖA-5 Dünyadaki paydaşları ile ortak bir dile sahip,
ÖA-6 Araştırma ve geliştirmeye önem veren, araştırmacılar yetiştirmektir.


Matematik Nedir?

Matematik, akıl yürütme ve problem çözme sanatı olup, tümdengelimli ve tümevarımlı düşünce yolları ile, sayılar ve geometrik şekiller gibi kavramların özelliklerini ve bunların arasındaki bağıntıları inceleyen bir disiplindir. Bilimsel olan her şey bir matematik formülasyon gerektirdiğinden Matematik, bilim ve teknolojinin vazgeçilmez aracıdır.


Eğitim

Bölüme her yıl yaklaşık 100 öğrenci alınmaktadır. Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler “Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Lisans Diploması” ve “Matematikçi” ünvanı alarak mezun olurlar. İsteyen başarılı öğrenciler ayrıca diğer disiplinlerden ikinci bir Anadal veya Yandal eğitimi de alabilirler. Lisans eğitimi yanında Bölümde yüksek lisans ve doktora eğitimleri de yapılmaktadır.

Yeni kaydolan öğrenciler, isteğe bağlı olarak temel bilgisayar eğitimi de verilen bir yıl süreli İngilizce hazırlık sınıfına girmek için başvurabilirler. Hazırlıkta geçen süre normal öğretim süresi dışındadır.


Matematikçilerin Çalışma Alanları

Matematik eğitimi bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından, mezunlar özel veya kamu kuruluşlarında, planlama, modelleme, optimizasyon, programlama ağırlıklı işlerde çalışabilmektedirler. Uygulamalı Matematik alanında yetişenler TÜİK, MTA, TEK, DSİ TCMB gibi resmi kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bilgi-işlem, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında Matematikçilere gereksinim duyulmaktadır. Mezunlar, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullarda orta eğitimde, özel lise ve dershanelerde öğretmen olarak çalışabilmektedirler.


Bilimsel Araştırmalar

Türkiye’deki Üniversiteler arasında en fazla öğretim elemanına sahip olan birkaç Matematik Bölümünden biri olarak, Bölümümüzde; Reel ve Kompleks Fonksiyonlar Teorisi, Fonksiyonel Analiz, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Topoloji ve Uygulamalı Matematik alanlarında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yanında çeşitli dallarda bilimsel araştırmalar da yürütülmektedir.

 

BÖLÜM SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ.